การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162712586
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WT100 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้สูงอายุ -- การดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล
การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care

วดี อัมรักเลิศ, [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015694 - ยืมได้
2 7015695 - ยืมได้
3 7015696 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0