ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ I = Critical care in pediatrics I

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746522748
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอกรุ๊ปเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 324 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WS366 ภ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ การดูแล ผู้ป่วยเด็ก
ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ I = Critical care in pediatrics I

สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, [ และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. สาขากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015759 - ยืมได้
2 7015760 - ยืมได้
3 7015761 - ยืมได้
4 7015762 - ยืมได้
5 7015763 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0