โสต ศอ นาสิกวิทยา

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167398501
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 189 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WV140 ส284
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหู คอ จมูก - - รวมเรื่อง--โรคหูคอจมูกและกล่องเสียง
โสต ศอ นาสิกวิทยา

ไวพจน์ จันทร์วิมล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010445 - ยืมได้
2 7010446 - ยืมได้
3 7010447 - ยืมได้
4 7010448 - ยืมได้
5 7010449 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 1