กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์กรรวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741957156
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-11
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 31 หน้า, 26 cm. (345 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ศ237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
บริการสุขภาพ -- การพยาบาล--การส่งเสริมสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012935 - ยืมได้
2 7012936 - ยืมได้
3 7015774 - ยืมได้
4 7015775 - ยืมได้
5 7015776 - ยืมได้
6 7015778 - ยืมได้
7 7015779 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0