การพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวม

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164230668
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-26
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 262 หน้า, 29 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ส237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016024 - ยืมได้
2 7016025 - ยืมได้
3 7016026 - ยืมได้
4 7016027 - ยืมได้
5 7016028 - ยืมได้
6 7016029 - ยืมได้
7 7016030 - ยืมได้
8 7016031 - ยืมได้
9 7016032 - ยืมได้
10 7016033 - ยืมได้
11 7016034 - ยืมได้
12 7016035 - ยืมได้
13 7016036 - ยืมได้
14 7016037 - ยืมได้
15 7016038 - ยืมได้
16 7016039 - ยืมได้
17 7016040 - ยืมได้
18 7016041 - ยืมได้
19 7016042 - ยืมได้
20 7016043 - ยืมได้
21 7016044 - ยืมได้
22 7016045 - ยืมได้
23 7016046 - ยืมได้
24 7016047 - ยืมได้
25 7016048 - ยืมได้
26 7016049 - ยืมได้
27 7016050 - ยืมได้
28 7016051 - ยืมได้
29 7016052 - ยืมได้
30 7016053 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0