กัญชายาวิเศษ เล่ม 2 : กัญชารักษามะเร็ง

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162105968
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-01
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ปัญญาชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 255 หน้า, 21 cm. (225 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: QV766.5 ส86ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย กัญชา กัญชา--การใช้รักษา กัญชา--การปลูก
กัญชายาวิเศษ เล่ม 2 : กัญชารักษามะเร็ง

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์

ผู้แต่งร่วม

 • พรรคเขียว จรรโลงโลก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020906 - ยืมได้
2 7020907 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0