ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน จากระดับอำเภอสู่จังหวัด

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164406834
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ก.พลการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: นครศรีธรรมราช
 • ลักษณทางกายภาพ: 195 หน้า, 21 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QX525 จ277ช
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม การควบคุมยุง ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016113 - ยืมได้
2 7016114 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0