วิทยายุทธการพัสดุ : รวมข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 416 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: JF1525 อ143ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คู่มือ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016146 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0