รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741044160
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เบญจผล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 168 หน้า, 21 cm. (130 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: LC: HV1568 ป171ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
คนพิการ -- การดำเนินชีวิต คนพิการ -- รวมเรื่อง
รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ

ประยูรศรี เลือดสงคราม, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016160 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0