ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741044245
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 75 หน้า, 21 cm. (100 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WB50.JT3 ป226ภ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย การแพทย์ทางเลือก -- ไทย
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ

ปารณัฐ สุขสุทธิ์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016162 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0