เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิจัยทางการพยาบาล (พย.1329)

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • เมืองที่พิมพ์: อุบลราชธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 229 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY20.5 อ967อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัยทางการพยาบาล -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิจัยทางการพยาบาล (พย.1329)

อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013279 - ยืมได้
2 7016376 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0