เอกสารประกอบการสอน วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ รหัสวิชา พย.1202 และ วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รหัสวิชา พย.1425 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สถานะ: (1/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-17
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 น234อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลเบื้องต้น ภาวะสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013295 31 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เอกชัย กันธะวงศ์
2 7016377 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1