คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาสตร์สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • สถานะ: (0/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162961878
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เมืองที่พิมพ์: นครนายก
 • ลักษณทางกายภาพ: 136 หน้า, 21 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ธ209ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาสตร์สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์

ผู้แต่งร่วม

 • ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020820 - ยืมได้
2 7020821 - ยืมได้
3 7020822 - ยืมได้
4 7020823 - ยืมได้
5 7020824 - ยืมได้
6 7020825 - ยืมได้
7 7020826 - ยืมได้
8 7020827 - ยืมได้
9 7020828 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0