แนวการศึกษาชุดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ หน่วยที่ 9-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161601102
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: HA29.5.T5 ส241น เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ -- วิจัย -- แบบฝึกหัด สถิติ -- แบบฝึกหัด
แนวการศึกษาชุดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016474 - ยืมได้
2 7016475 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0