สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799884
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 189 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WA100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพ -- ดัชนีชี้วัด การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข
สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016627 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0