การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, Volume 1

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161128746
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 164 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WB925 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, Volume 1

อุษา กลิ่นหอม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • รัชนี จันทร์เกษ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016657 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0