การศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยลำพัง โดยการมีส่วนร่วมของรัฐ ท้องถิ่นและชุมชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WT120 อ241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
การศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยลำพัง โดยการมีส่วนร่วมของรัฐ ท้องถิ่นและชุมชน

อุทิศ จิตเงิน

ผู้แต่งร่วม

 • อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม
 • เพ็ญศรี โตเทศ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016663 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0