วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740331285
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-07-05
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: LB1028 ร214ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษา -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016834 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0