Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9780323187411
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: Saunders Elsevier
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: 669 หน้า, 19 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015
 • เลขเรียก: NLM: WY100 A613M
Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures

Anne Griffin, Perry

ผู้แต่งร่วม

 • Patricia A. Potter
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2010885 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0