แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Lanna creative travel guide

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 105 หน้า, 19 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: DS937 ห287
 • Tags (หัวเรื่อง):
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - - ไทย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Lanna creative travel guide

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012496 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0