เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749927257
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 241 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: HB180 พ2319ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012504 - ยืมได้
2 7012505 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0