เอกสารคำสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167669236
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอส.ที.ฟิล์มแอนด์เพลท
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 403 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: HB180 พ2319อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์--เศรษฐศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012506 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0