เศรษฐศาสตร์มหาภาค 2

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163357090
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอส.ที.ฟิล์มแอนด์เพลท
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 361 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: HB180 พ2319ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์--เศรษฐศาสตร์มหภาค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012507 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0