สุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 71 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: W225.JT3 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
สวัสดิการด้านการักษาพยาบาล -- ไทย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016948 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0