เภสัชวิทยา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786115510252
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 665 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: QV55 ภ251
 • Tags (หัวเรื่อง):
เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา

คณาจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006610 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0