กฎหมายสำหรับพยาบาล (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1)

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164430013
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส282ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายสำหรับพยาบาล (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1)

แสงทอง ธีระทองคำ

ผู้แต่งร่วม

 • ไสว นรสาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017151 - ยืมได้
2 7017152 - ยืมได้
3 7017153 - ยืมได้
4 7017154 - ยืมได้
5 7017155 - ยืมได้
6 7017156 - ยืมได้
7 7017157 - ยืมได้
8 7017158 - ยืมได้
9 7017159 - ยืมได้
10 7017160 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0