โสตประสาทวิทยา

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740332572
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 340 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WV100 ส267ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
โสตประสาท--โสตวิทยา--การได้ยิน
โสตประสาทวิทยา

เสาวรส ภทรภักดิ์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012652 - ยืมได้
2 7012653 - ยืมได้
3 7012654 - ยืมได้
4 7012655 - ยืมได้
5 7012656 - ยืมได้
6 7012657 - ยืมได้
7 7012658 - ยืมได้
8 7012659 - ยืมได้
9 7012660 - ยืมได้
10 7012661 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0