กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163615862
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • เมืองที่พิมพ์: กาญจนบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 363 หน้า, 21 cm. (310 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ก13
 • Tags (หัวเรื่อง):
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล--จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชัชวาล วงศ์สารี, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012691 - ยืมได้
2 7012692 - ยืมได้
3 7012693 - ยืมได้
4 7012694 - ยืมได้
5 7012695 - ยืมได้
6 7012696 - ยืมได้
7 7012697 - ยืมได้
8 7012698 - ยืมได้
9 7012699 - ยืมได้
10 7012700 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0