ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น = Textbook of Adolescent Medicine

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162797972
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อนุกรรมการสุขภาพวัยรุ่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมสุขภาพวัยรุ่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 750 หน้า, 26 cm. (880 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS460 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ วัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น การดูแล วัยรุ่น -- การให้คำปรึกษา
ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น = Textbook of Adolescent Medicine

รสวันต์ อารีมิตร, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017260 - ยืมได้
2 7017261 - ยืมได้
3 7017262 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0