ราตรีสุดท้าย แห่งราชาธิปไตยในกรุงสยาม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163341068
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 584 หน้า, 21 cm. (335 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: DS568 ป171ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย -- การเมืองและการปกครอง ราชาธิปไตย -- ไทย ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017320 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0