ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789377575
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: อรุณการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 203 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: DS578 ส162ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ราชวงศ์จักรี--กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย--ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ 2325
ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012447 - ยืมได้
2 7012448 - ยืมได้
3 7012449 - ยืมได้
4 7012798 - ยืมได้
5 7012799 - ยืมได้
6 7012800 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0