รู้จัก รู้ทัน ป้องกัน 24 โรคร้าย ที่คนไทยเป็นกันมาก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162920134
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กู๊ดไลฟ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 21 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WA108 ล236ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาโรค โรค -- การป้องกันและควบคุม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010894 - ยืมได้
2 7010895 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0