อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974959343X
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: บพิธการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ส16อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008093 - ยืมได้
2 7008094 - ยืมได้
3 7008095 - ยืมได้
4 7008096 - ยืมได้
5 7008097 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0