วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9740317553
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-07-05
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 22
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 233 หน้า, 21 cm. (125 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: H62 ส246ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัยเชิงคุณภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013043 - ยืมได้
2 7013044 - ยืมได้
3 7013045 - ยืมได้
4 7013046 - ยืมได้
5 7013047 - ยืมได้
6 7013048 - ยืมได้
7 7013049 - ยืมได้
8 7013050 - ยืมได้
9 7013051 - ยืมได้
10 7013052 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0