การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

 • สถานะ: (1/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 987974111140
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 214 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY154.5 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
แผลกดทับ - - การพยาบาล
การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

ยุวดี เกตสัมพันธ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006495 - ยืมได้
2 7006496 - ยืมได้
3 7006497 - ยืมได้
4 7007162 - ยืมได้
5 7007163 - ยืมได้
6 7007164 - ยืมได้
7 7007165 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
8 7007166 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1