คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 : คณาเภสัช

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 97897424749591
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QV770.1.JT3 ช161ค เล่มที่: 5
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร เครื่องยา
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 : คณาเภสัช

ชยันต์ พิเชียรสุนทร

ผู้แต่งร่วม

 • วิเชียร จีรวงส์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010929 - ยืมได้
2 7010930 - ยืมได้
3 7010931 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0