ไทรอยด์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742895037
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-03-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 139 หน้า, 21 cm. (129 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WK250 ท256ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
ต่อมธัยรอยด์ -- โรค -- การวินิจฉัย ต่อมธัยรอยด์ -- โรค -- การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011149 - ยืมได้
2 7011150 - ยืมได้
3 7011151 - ยืมได้
4 7011152 - ยืมได้
5 7011153 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0