มหกายวิภาคศาสตร์ - เนื้อเยื่อวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163822901
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 169 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QS504 ร217ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013128 - ยืมได้
2 7013129 - ยืมได้
3 7013130 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0