เทคนิคการวางแผนและประเมินโครงการ = Project planning and evaluation technique

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167136394
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-14
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 368 หน้า, 26 cm. (255 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: HD47.4 ส235ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารโครงการ--การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013194 - ยืมได้
2 7013195 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0