ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169030911
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิภาษา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 373 หน้า, 24 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: LC: GN358 ค172
 • Tags (หัวเรื่อง):
สังคมและวัฒนธรรม--การแพร่กระจายวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์

เกษม เพ็ญภินันท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013202 - ยืมได้
2 7013203 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0