เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (พย.1316) : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-09-11
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ธ231อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013275 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0