เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-20
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัลพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • เมืองที่พิมพ์: สุราษฎร์ธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 162 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ศ287อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013280 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0