กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ลักษณทางกายภาพ: 459 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011230 - ยืมได้
2 7011231 - ยืมได้
3 7011232 - ยืมได้
4 7011233 - ยืมได้
5 7011234 - ยืมได้
6 7011235 - ยืมได้
7 7021560 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0