เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3 เรื่องการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาสุขภาพสำหรับวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของการหายใจภาวะเฉียบพลัน วิกฤต แล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-03-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 225 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ศ173อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ - - เอกสารประกอบการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013287 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0