เอกสารประกอบการสอน วิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Nursing I)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-01-07
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 395 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY106 พ236อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน - - เอกสารประกอบการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013288 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0