เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-11-17
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สุรินทร์
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ธ234อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวช -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013291 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0