รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 344 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: JQ1747 ร155
 • Tags (หัวเรื่อง):
กฎหมาย - - ไทย - - รวมเรื่อง
รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011266 - ยืมได้
2 7011267 - ยืมได้
3 7011268 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0