๙๔ ชีวิตท่องแดนพุทธภูมิ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749508114
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 280 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: BQ228.T5 ป171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สังเวชนียสถาน--พุทธสถาน - - อินเดีย--พระพุทธเจ้า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011275 - ยืมได้
2 7011276 - ยืมได้
3 7011277 - ยืมได้
4 7011278 - ยืมได้
5 7011279 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0