เอกสารประกอบสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • เมืองที่พิมพ์: สุราษฎร์ธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 232 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ด221อ เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลบุคคล -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013393 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วรางคณา บุญมา
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1