เอกสารประกอบการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (พย.1412)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 80 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ว177อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลครอบครัว -- การศึกษาและการสอน

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ทองมี ผลาผล 8 มิ.ย. 2022, 14:06
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013397 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0